Κορίτσια Γυμνασίου - Λυκείου 2019

Κορίτσια Γυμνασίου - Λυκείου

IMG 5223 (1)

 Η συνταγή της πνευματικής ανασύνταξης στα χέρια των κοριτσιών Γυμνασίου - Λυκείου. Ακόμη πιο πλούσια δράση, ακόμα πιο πλούσια ανάγκη στις θρησκευτικές και εθνικές μας αξίες.