Θεμέλιος Λίθος Ι. Ν. Μεταμορφώσεως στο Φιλάνι

Θεμέλιος Λίθος Ι. Ν. Μεταμορφώσεως στο Φιλάνι

55