Κατασκηνωτική Περίοδος Κοριτσιών Γυμνασίου - Λυκείου 2023

Κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου 2023 

DSC 1215

Η συνταγή της πνευματικής ανασύνταξης στα χέρια των κοριτσιών Γυμνασίου - Λυκείου. Ακόμη πιο πλούσια δράση, ακόμα πιο πλούσια ανάγκη στις θρησκευτικές και εθνικές μας αξίες.