Βρες τις 10 αρετές που κρύβονται στο κρυπτόλεξο!

Τ Α Π Ε Ι Ν Ω Σ Η Ω
Ε Ι Ι Η Κ Λ Η Ν Ρ Μ
Π Ρ Σ Η Σ Ν Χ Ζ Ε Α
Τ Ρ Τ Ε Ο Ε Λ Π Μ Γ
Ω Κ Η Μ Λ Μ Ν Τ Ι Α
Α Ι Ο Κ Μ Ε Σ Υ Α Π
Ψ Π Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η
Υ Π Α Κ Ο Η Ρ Θ Ι Ζ
Τ Σ Ε Μ Ν Ο Τ Η Τ Α
Ε Υ Λ Α Β Ε Ι Α Ο Μ

 

Βρες τις 10 αρετές που κρύβονται στο κρυπτόλεξο!