Ιερά αντικείμενα

Βρες πως ονομάζεται το κάθε αντικείμενο και μετά τοποθέτησε το στον κατάλληλο χώρο της εκκλησίας

Iera Antikeimena

Παλιάκη Μαρίνα, Παλιάκη Ελπίδα, "Γιορτάζω - τραγουδώ, παίζω - δημιουργώ", τόμος 2, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ.10