Βρες τη διαδρομή

Βοήθησε τον παπα - Φώτη να ρίξει αγιασμό σε όλους τους δρόμους χωρίς να περάσεις από τον ίδιο δρόμο δύο φορες. 

1

Παλιάκη Μαρίνα, Παλιάκη Ελπίδα, "Γιορτάζω - τραγουδώ, παίζω - δημιουργώ", 2ος τόμος, σελ.44