Η ελεημοσύνη

Η ελεημοσύνη.

(Ματθαίου κεφ. στ' στίχοι 1-14).

«Προσέχετε την ελεημοσύνην υμών μη ποιείν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήναι αυτοίς  εί δε μήγε, μισθόν ουκ έχετε παρά τω πατρι υμών τω εν τοις ουρανοίς. Όταν ούν ποιής ελεημοσύνην, μη σαλπίσης έμπροσθεν σου, ώσπερ οί υποκριταί ποιούσιν εν ταις συναγωγαίς και εν ταίς ρύμαις, όπως δοξασθώσιν υπό των ανθρώπων. αμήν λέγω υμίν, απέχουσι τον μισθόν αυτών. Σού δε ποιούντος ελεημοσύνην μη γνώτω η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου, όπως η σου η ελεημοσύνη εν τω κρυπτώ, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ αποδώσει σοι εν τω φανερώ».  Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους για να σας βλέπουν. Αλλιώτικα δε θα έχετε ανταμοιβή από τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, μη το διαλαλείς μπροστά σου, όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους πολυσύχναστους δρόμους για να τους θαυμάζουν οι άλλοι άνθρωποι. Σας λέγω αλήθεια, πως αυτοί έχουν πάρει το μισθό. τους. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί, για να γίνεται η ελεημοσύνη σου στα κρυφά. Ο Πατέρας σου, που βλέπει τι γίνεται στα κρυφά, θα σε ανταμείψει στα φανερά.

Β' ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1.  Ο Κύριος μας λέγει πως οι Φαρισαίοι έκαναν ελεημοσύνη για να τους βλέπουν οι άνθρωποι και να τους χειροκροτούν. Η ελεημοσύνη των Φαρισαίων δεν είχε σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες των φτωχών ανθρώπων, αλλά για να ικανοποιήσει τον εγωισμό τους. Αυτή την πράξη ο Κύριος την ονομάζει υποκρισία.

Η υποκρισία είναι μεγάλη αμαρτία, στην οποία δυστυχώς πέφτει ο άνθρωπος όλων των ηλικιών. Με την υποκρισία ο άνθρωπος άλλα σκέφτεται και άλλα δείχνει με τις πράξεις του. Και στη δική μας διαγωγή συμβαίνει πολλές φορές κάτι τέτοιο. Άλλη είναι η συμπεριφορά μας στο σχολείο, στους δάσκαλους και άλλη στο σπίτι. Στο σχολείο μπορεί να φαινόμαστε καλοί και πειθαρχικοί, ενώ στο σπίτι είμαστε ανυπάκουοι και τυραννικοί. Πρέπει από τώρα να φροντίσουμε να απαλλαγούμε από την υποκρισία, που δηλητηριάζει και καταστρέφει τη ζωή μας.

3. Οι Φαρισαίοι με αυτό τον υποκριτικό τρόπο έκαναν την ελεημοσύνη τους. Ήθελαν να μαζεύουν όσο μπορούσαν περισσότερους ανθρώπους για να τους χειροκροτήσουν. Είναι σαν να χρησιμοποιούσαν τη σάλπιγγα για να μαζέψουν τους ανθρώπους. Ο Κύριος απορρίπτει αυτή την ελεημοσύνη.

4. Στη συνέχεια ο Κύριος μας λέγει, πως πρέπει να κάνουμε σωστά την ελεημοσύνη μας. Με την ελεημοσύνη προσφέρουμε πάντα αγάπη στον πλησίον μας. Με την ελεημοσύνη ο χριστιανός θυμάται πάντα τον πλησίον, τον αδελφό του με τις τόσες ανάγκες και ξεχνάει τον εγωισμό του. Π' αυτό και δε λέγει σε κανένα τίποτα για τις καλές και φιλάνθρωπες πράξεις του.

5. Όταν δίνουμε ελεημοσύνη, πρέπει να προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι να το ξεχνούμε. Η κρυφή ελεημοσύνη είναι η καλύτερη πράξη, που έχουμε να κάνουμε. Είναι ωραίο πράγμα να αρχίσουμε την ελεημοσύνη από τη μικρή μας ηλικία. Έχουμε τόσα και τόσα παιδιά με πολλές ανάγκες. Ας κόβουμε κάτι από τον εαυτό μας και ας το προσφέρουμε σ' αυτά τα παιδιά. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, αν η καρδιά μας φλογίζεται από αγάπη. Και το σπουδαιότερο: να κάνουμε την ελεημοσύνη μας χωρίς να μας παίρνουν είδηση οι άλλοι άνθρωποι.

Γ ΔΙΔΑΓΜΑ:

«Σού δε ποιούντος ελεημοσύνην μη γνώτω η αριστερά σου τί ποιεί η δεξιά σου» (Ματθαίου κεφ. στ' στίχος 3).

Δ' ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

«Ο Κύριος είδε και κάποια φτωχή χήρα να ρίχνει στο θησαυροφυλάκιο του ναού δυο λεπτά και είπε: Σας βεβαιώνω αληθινά πως αυτή η φτωχή χήρα έβαλε περισσότερα από όλους τους άλλους. Γιατί όλοι οι άλλοι έβαλαν από το περίσσευμα τους, ενώ αυτή έβαλε από το υστέρημα της. Έβαλε, δηλαδή, όλα όσα είχε για να συντηρήσει τον εαυτό της» (Λουκά, κεφ. κα' στίχος 2-4).

Ε' ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πώς έκαναν οι Φαρισαίοι την ελεημοσύνη τους;

2. Πώς χαρακτηρίζει ο Κύριος την ελεημοσύνη των Φαρισαίων;

3. Πώς πρέπει να γίνεται αληθινά και σωστά η ελεημοσύνη;