Οι εκλεκτοί του Θεού

Οι εκλεκτοί του Θεού.

(Ματθαίου κεφ. ζ' στίχοι 21-23).

«Ου πάς ο λέγων μοι Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται είς την βασιλείαν των ουρανών, αλλ' ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ούρανοίς. Πολλοί ερούσί μοι εν εκεινη τη ήμερα· Κύριε, Κύριε, ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν, και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν; και τότε ομολογήσω αυτοίς ότι ουδέποτε έγνων υμάς· αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν».  Δε θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέγει «Κύριε, Κύριε», αλλά εκείνος που εφαρμόζει στη ζωή του το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου. Πολλοί άνθρωποι θα μου πουν εκείνη την ημέρα: «Κύριε, Κύριε, δε χρησιμοποιήσαμε το όνομα σου για να προφητεύσουμε και δε βγάλαμε δαιμόνια στο όνομα σου και δεν κάναμε πολλά θαύματα στο όνομα σου;». Και τότε θα τους ομολογήσω, πως ποτέ δε σας γνώρισα· φύγετε σεις όλοι, που εργαστήκατε την ανομία, από κοντά μου». 

Β' ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1.  Η επί του όρους Ομιλία βρίσκεται στο τέλος της. Ο αληθινός οπαδός του Κυρίου δεν αναγνωρίζει τη διδασκαλία του μόνο με τα λόγια, αλλά κυρίως με τα έργα του. Δεν μπορεί ένας μαθητής, π.χ. να παραδέχεται πως δεν πρέπει να λέει ψέματα, ενώ καθημερινά στο σπίτι και στο σχολείο να χρησιμοποιεί σαν ψωμοτύρι τις ψευτιές.

2.  Ο Κύριος μας βεβαιώνει πως στη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρξουν άνθρωποι, που θα τον αναγνωρίσουν ως Παντοκράτορα Θεό. Θα του πουν πως έκαναν διδασκαλίες και θαύματα ακόμα και προφητείες στο .όνομα του, αλλ' όμως είχαν ξεχάσει στην καθημερινή τους ζωή να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού, που είναι η αγάπη και η συγχώρηση. Ο άνθρωπος που δεν προσφέρει την αγάπη παραμένει άγνωστος στον Κύριο. Ο Χριστός μας έχει υπογραμμίσει ότι το μοναδικό γνώρισμα των αληθινών μαθητών του είναι η αγάπη (Ιωάννη κεφ. κγ' στίχος 35).

3. Εκείνο που ο Κύριος ζητεί από όλους μας, τώρα που τελείωσε και η Ομιλία του είναι: να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο να εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας ζωή όλες τις αλήθειες, που μας φανέρωσε στη θαυμάσια ομιλία του. Αν συναντάμε δυσκολίες να ζητάμε τη βοήθεια του. Αν βλέπουμε πως είμαστε αδύνατοι να τον παρακαλούμε στην προσευχή μας να μας δυναμώνει με το Άγιο Πνεύμα. Μόνον έτσι γινόμαστε ικανοί να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού όπως το εφάρμοσε και ο Κύριος σ' όλη την επίγεια ζωή του.

4. Αυτός τελικά, που προσπαθεί να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, μοιάζει με τον άνθρωπο εκείνο, που κτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Δε φοβάται τίποτα. Ας βουίζουν οι δυνατοί άνεμοι και ας πλημμυρίζουν τα ποτάμια. Το σπίτι μας, που είναι η ζωή μας, θα προχωρεί στο θείο προορισμό της. Στο τέλος μας περιμένει ο Ιησούς Χριστός για να μας βραβεύσει και να μας χαρίσει τη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.

Γ' ΔΙΔΑΓΜΑ:

«Ου πάς ο λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ' ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ούρανοίς» (Ματθαίου κεφ. ζ' στίχος 21).

Δ' ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

« Εμπρός, ελάτε σεις που είστε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη Βασιλεία του, που την έχει ετοιμάσει για σας πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάγω. Δίψασα και μου προσφέρατε νερό. Ήμουν ξένος και με μαζέψατε στο σπίτι σας. Ήμουν γυμνός και με ντύσατε. Αρρώστησα και με επισκεφτήκατε» (Ματθαίου κεφ. κε' στίχος 34-35).

Ε' ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιοι από τους ακροατές του Κυρίου θα γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού;

2.Τι έλειπε από τους ανθρώπους εκείνους που χρησιμοποίησαν το όνομα του Κυρίου για να διδάξουν και να κάνουν θαύματα;

3.Πώς μπορούμε να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας;