Η συμπεριφορά μας στο Ιερό Βήμα

Η συμπεριφορά μας στο Ιερό Βήμα

Προϋποθέσεις για την διακονία στο Ιερό

 • λογίζονται ὅτι διακρίνονται γιά τήν εὐσέβειά
 • προέρχονται κατά κανόνα ἀπό καλές καί συγκροτημένες οἰκογένειες
 • παρακολουθοῦν μαθήματα στό Κατηχητικό Σχολεῖο
 • προσφέρονται γιά ἀξιοποίηση ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος

Ζήλος και Υποχρεώσεις

 • Μέ τήν ἀντιληπτικότητα δέ πού συνήθως τά διακρίνει, τά Παιδιά αὐτά μποροῦν νά ἐξελιχθοῦν, σέ πολύτιμους συμπαραστάτες τῶν ἱερέων.
 • Τά Παιδιά τοῦ Ἱεροῦ -ὅπως λέγονται ἤ τά "Παπαδάκια"- ξεκινοῦν ἀπό ζῆλο καί ἐνθουσιασμό νά ἔλθουν στό Ἅγιο Βῆμα. Ὁ ζῆλος αὐτός δέν ἐμφανίζεται σέ ὅλα τά Παιδιά.
 • Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, ἀποβάλλουν, ἕνεκατῆς ἐξοικειώσεώς των μέ τά θεῖα, κάθε εὐλάβεια καί μεταβάλλονται σέ ἀσεβῆ πλάσματα πού καί τήν ψυχήν των ἀδικοῦν καί τούς ἐκκλησιαζομένους ἐνοχλοῦν καί σκανδαλίζουν.
 • Ὅταν μπαίνουν στόἹ. Βῆμα, μάθετε τά Παιδιά νά σταυροκοπιοῦνται πρό τῆς Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἀρχαγγέλου πού εἶναι στή θύρα, νά τήν ἀσπάζωνται καί κατόπιν νά εἰσέρχωνται ὄχι σάν "σίφουνες" ἤτρέχοντας, ἀλλά μέ σεμνότητα.
 • Μάθετέ τα ὅτι δέν πρέπει νά ἀνεβαίνουν τίς σκάλες τοῦ Ἱεροῦ ἀνά δύο
 • Όταν εἰσέλθουν νά ἔλθουν νά κάνουν μιά μετάνοια καί νά σᾶς φιλήσουν τό χέρι, νά λάβουν εὐλογία καί νά καθίσουν φρόνιμα.

Τι δεν πρέπει να κάνουμε

 • Διδάξετέ τα νά μή περιφέρωνται ἄσκοπα μέσα στό Ἅγιο Βῆμα
 • νά μή περνοῦν τρέχοντας πίσω ἀπό τήν Ἁγ. Τράπεζαν, ἀλλά πάντοτε ἀργά καί κάνοντας τόν Σταυρόν τους
 • νά μή ὁμιλοῦν μεγαλοφώνως δημιουργώντας θόρυβον, νά συνεννοοῦνται χαμηλοφώνως καί νά δείχνουν σεβασμόν καί δέος.
 • Μετά τήν Μεγ. Εἴσοδον μερικά Παιδιά συνηθίζουν νά ἀπεκδύωνται καί ἤ νά φεύγουν ἤ νά συνομιλοῦν. Δέν εἶναι πρέπον.
 • Τά Παιδιά ξεντύνονται μέ τό "Δι᾿εὐχῶν....". Γι᾿αὐτό συνιστῶ ἀμέσως μετά τήν Μεγ. Εἴσοδον τά Παιδιά νά καταλαμβάνουν τήν ἴδια θέση πού εἶχαν ἀπ᾿ἀρχῆς τῆς Θ. Λειτουργίας.
 • Μή ἐπιτρέπετε στά Παιδιά τοῦ Ἱεροῦ νά κάθωνται ὅταν σεῖς εἶσθε ὄρθιοι ἐνώπιον τῆς Ἁγ. Τραπέζης. Μάθετέ τα νά σᾶς σέβωνται καί νά γνωρίζουν τίς στιγμές τῆς Θ. Λατρείας κατά τίς ὁποῖες ἐπιτρέπεται σ᾿αὐτά νά κάθωνται.

Το μέλλον αυτών των παιδιών

 • Ἀπό τά Παιδιά αὐτά προσδοκᾶται ἡ ἄντληση τῶν νέων, τῶν μελλοντικῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
 • Μή ἀποπαίρνετε τά Παιδιά ὅταν ἔρχονται κοντά σας καί μή τά ἀποθαρρύνετε.
 • Σκεφθεῖτε πόσα σχόλια ἀκούουν εἰς βάρος των καί πόσες ὀχλήσεις δέχονται, ἐπειδή φοιτοῦν στήν ἐκκλησία.
 • Εἶναι γενναῖα τά Παιδιά αὐτά καί ἀξίζουν τήν ὑποστήριξίν μας καί τήν ἀγάπην μας.
 • Μή τούς τήν στεροῦμεν ἀπό ἀδιαφορίαν καί ἰδιοτροπίαν.

«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.»

Σημειώσεις από φυλλάδιο για παιδία του Κατηχητικού

Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα νεαρά αγόρια, είναι ότι οι άνθρωποι βασίζονται στα παπαδάκια για να φτάσουν καλύτερα στο Θεό μέσω της προσευχής. Τα παπαδάκια είναι ένα παράδειγμα για τους υπόλοιπους, και για αυτό το λόγο πρέπει πάντα να είναι ήρεμοι, ευσεβείς και έτοιμοι εξυπηρετήσουν.

Τα παπαδάκια φορούν ειδικά άμφια: έναν χιτώνα (στιχάριο) που αντιπροσωπεύει την καθαρότητα της ψυχής, την ευτυχία και τη σωτηρία. Τα πολύ μικρά παπαδάκια επιτρέπεται να φορούν μια μακριά ζώνη (οράριο) που αντιπροσωπεύει τα φτερά του αγγέλου, επειδή θεωρούνται αγνοί. Μεγαλύτεροι ιεροπαίδες επιτρέπεται να φορούν το Οράριο όταν χειροτονηθούν ως αναγνώστες της Εκκλησίας και έχουν επιτύχει την καθαρότητα του πνεύματος.

Τα παπαδάκια πρέπει να συμπεριφέρονται πάντα με υποδειγματικό τρόπο, εντός και εκτός της Εκκλησίας. Πρέπει να είναι πάντα προετοιμασμένοι με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τη λειτουργία. Επίσης πρέπει να γνωρίζουν το “Πάτερ ημών”, το «Σύμβολο της Πίστης» και τις προσευχές πριν από τη Θεία Κοινωνία και να είναι εξοικειωμένοι με τα διάφορα τμήματα της Εκκλησίας

Όταν είσαι παπαδάκι, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είναι προνόμιο να υπηρετείς τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις από πρώτο χέρι την έκθεσή σου στην Λειτουργία, συμμετέχοντας σε αυτήν. Θα δημιουργήσεις πολλές αναμνήσεις από τον ειδικό σου ρόλο στην Ορθόδοξη οικογένεια.

Βασιλεῦ τῆς δόξης·

τὸ γὰρ διακονεῖν σοι μέγα καὶ φοβερὸν

καὶ αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίαις δυνάμεσιν.

- Προσευχή του Ιερέα κατά την διάρκεια του Χερουβικοῦ ὕμνου –