Ο κατά Σωκράτη ορισμός του μορφωμένου ανθρώπου

Ο κατά Σωκράτη ορισμός του μορφωμένου ανθρώπου:
    1. Πρώτα απ' όλους αυτούς που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις , αντί να
   ελέγχονται από αυτές...
    1. Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα & λογική..
   1. Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές..
   1. Αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς
   καλοπροαίρετα..
   1. Αυτούς που ελέγχουν τις απολαύσεις τους..
  1. Αυτούς που δεν νικήθηκαν από τις ατυχίες & τις αποτυχίες τους..
 1. Τελικά αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και την δόξα
   τους...»
ΣΩΚΡΑΤΗΣ