Φωτογραφικός διαγωνισμός"Η Παράδοση μας"

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ

«Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ»

ΥΛΙΚΑ:

 • Μία ψηφιακή φωτογραφική για κάθε ομάδα
 • Έντυπος κατάλογος «αντικειμένων» για φωτογράφιση
 • Έντυπο αξιολόγησης

ΧΡΟΝΟΣ:

 • 40 λεπτά

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ:

 • Τα παιδιά φέρνουν μαζί τους μία ψηφιακή φωτογραφική.
 • Προσπάθεια των παιδιών (τα οποία θα παίξουν όλα μαζί) είναι να φωτογραφίσουν διάφορα, βάσει των «αντικειμένων» που έχουν σε έντυπο.
 • Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι καθαρές και πρωτότυπες.
 • Η κάθε επιτυχημένη προσπάθεια της ομάδας παίρνει 5 βαθμούς.

*Αν θέλουμε να αυξήσουμε το βαθμό δυσκολίας της δοκιμασίας, βάζουμε περισσότερα «αντικείμενα» στον κατάλογο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΟΜΑΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1Η  
2Η  
3Η  
4Η  
5Η  
6Η  
7Η  
8Η  
9Η  
10Η  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   ΓΙΑ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ:

 • Κάποιον αναρκοδόντη
 • Κάτι αξινόστραφο
 • Έναν απόπατο
 • Μιαν αππιθκιά
 • Κάτι που να είναι ανάρκα
 • Έναν αρκάτζι
 • Μιαν αρμαρόλα
 • Μιαν ασσιελιά
 • Έναν βόρτακο
 • Ένα βολίτσι
 • Μια βούκκα
 • Κάτι που γιουτά
 • Κάτι με ζώλο
 • Δύο πράγματα που να είναι καρτζί
 • Κάτι που κατσιαρίζει
 • Κάτι που μας λαώνει
 • Κάτι που να πηγαίνει λάου λάου
 • Κάτι που κωλοσύρνεται
 • Έναν λούκκο
 • Κάποιον που μας έπιασε στο μαϊττάππι
 • Έναν μαστραππά
 • Μια μουβλούκα
 • Μιαν μουτταρκά
 • Κάτι που είναι μούχτιν
 • Μιαν παθκιάν
 • Έναν παπίλλαρο
 • Μιαν ορκά
 • Κάτι ξιμαρισμένο
 • Κάτι που πλέον πάππαλα
 • Μιαν παττίχα
 • Κάτι πιττωμένο
 • Ένα πεζούνι
 • Μιαν πατανία
 • Έναν ποϊνάρι
 • Έναν πομιλόρι
 • Μιαν ποϊνα
 • Μιαν πότσα
 • Κάτι που έχει σαντανωσιά
 • Μιαν στετέ
 • Έναν συνότζιαρό σας
 • Μιαν τάβλα
 • Έναν τζισβέ
 • Μιαν τσαέρα
 • Μιαν φουντάνα