Παιχνίδι του Δάσους της κυπριακής διαλέκτου

ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΤΟΥ  ΔΑΣΟΥΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες (π.χ. κόκκινους & μπλε). Από προηγουμένως φωτοτυπούμε τις μισές λέξεις σε κόκκινες ετικέτες  και τις υπόλοιπες μισές σε μπλε (μεγάλες έτσι ώστε να μπορούν να κολληθούν στο στήθος ή το μέτωπο των παιδιών).

Οι δύο ομάδες χωρίζονται σε διαφορετικά σημεία του χώρου, έτσι ώστε να μην έχουν οπτική επαφή οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια που τους κολλάμε τις ετικέτες τους.

Αφού ετοιμαστούν όλα τα παιδιά, δίδεται το σύνθημα και οι παίκτες κάθε ομάδας προσπαθούν να «εξοντώσουν» όσο το δυνατό περισσότερους αντιπάλους, διαβάζοντας τη λέξη που έχουν επάνω τους οι αντίπαλοί τους.

Το παιχνίδι τελειώνει με σύνθημα (π.χ. κουδούνι) στο τέλος του χρόνου που καθορίζουμε.

Νικήτρια είναι η ομάδα που θα διατηρήσει περισσότερους παίχτες της «ζωντανούς» (άρα θα έχει εξοντώσει τους περισσότερους αντιπάλους).

ΚΑΝΟΝΕΣ:

  1. Δεν μπορώ να κρύψω τη λέξη που έχω κολλημένη επάνω μου με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. με τα χέρια ή με τα μαλλιά).
  2. Φωνάζω δυνατά και καθαρά το «όνομα» του αντίπαλου μου για να τον «εξοντώσω».
  3. Αν κάποιος φωνάξει το «όνομα» μου, ΠΡΕΠΕΙ να βγω από το παιχνίδι.
  4. Δεν ακουμπώ καθόλου τους αντιπάλους μου (ή τους συμπαίχτες μου).
  5. Μπορώ να «κρύψω» το «όνομα» μου (α) προχωρώντας πίσω πίσω, (β) πέφτοντας στο πάτωμα μπρούμυτα ή (γ) τρέχοντας μακριά από τους αντιπάλους μου.

*Μια διαφορετική εκδοχή του παιχνιδιού είναι: Από την αρχή μερικά παιδιά κάθε ομάδας κρύβουν τη σημαία της ομάδας τους κάπου στο χώρο (σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί σημαία του ίδιου χρώματος της ομάδας). Έτσι, η κάθε ομάδα πέραν από το ότι προσπαθεί να «εξοντώσει» αντιπάλους, προσπαθεί να βρει και τη σημαία της αντίπαλης ομάδας. Νικήτρια έτσι είναι η ομάδα που βρίσκει πρώτη τη σημαία των αντιπάλων.

 

 

Αθκιασερός

 

Άδρωπος

 

Αβρούγιος

 

Αβάττατζης

 

Αθκιανός

 

Αναγιωτός

 

Άουρος

 

Άπαννος

 

Απελέτζητος

 

Αππωμένος

 

Αρκάδρωπος

 

Αρκάτης

 

Άρκοντας

 

Αρκόκαττος

 

Αρφότεκνος

 

Αφάτσιητος

 

Αχάπαρος

 

Βαομένος

 

Βουρητός

 

Βουρσούζης

 

Γείτος

 

Γινακτζιής

 

Γλήορος

 

Γλυτζιής

 

Γρουσός

 

Δυνάμενος

 

Ζαοπόας

 

Ζαπτιές

 

Ζόππος

 

Ζουρός

 

Καβκατζιής

 

Κάγκαρος

 

Κακομάζαλος

 

Καστρίσιης

 

Κατσαράρης

 

Κλούβατζης

 

Κόλατζιης

 

Κορτωτός

 

Κότσιηνος

 

Κούσουλος

 

Λαφαζάνης

 

Λιμένος

 

Λίξης

 

Λουβημένος

 

Λουμένος

 

Μακκωμένος

 

Μαλαχτός

 

Μανικομένος

 

Μανιχός

 

Μαννεράτος

 

Μάνζιππας

 

Μαρκωμένος

 

Μεζετζής

 

Μερομένος

 

Μιάλος

 

Μιτσής

 

Μίντζης

 

Μισοδότζης

 

Μουσιεμένος

 

Μουζουρής

 

Μουχτάρης

 

Μυσκίνης

 

Μυλλαρωτός

 

Νούσιμος

 

Ξαπόλυτος

 

Ξόπρωτος

 

Όξυπνος

 

Παρπατητός

 

Παρπέρης

 

Πασιαμάς

 

Πιτιτός

 

Πομισιάρικος

 

Ποσπόριν

 

Ποτάξαρος

 

Ρόκολος

 

Σιονάτος

 

Σιονωτός

 

Σκάπουλος

 

Σπουρτόλοος

 

Τζινούρκος

 

Φουρκαστός

 

Φυρμένος

 

Χουβαρτάς

 

Χουμισιάρης

 

Ψιντρός

 

Ωμότζεντρος

 

Χουμισμένος

 

Χογλαστός

 

Φουσιέκκας

 

Φλαγκάς

 

Ττορφαντός

 

Ττόρενος

 

Τταζέτικος

 

Τσιλλημένος

 

Τσιάκκος

 

Τσαούσιης