Μορφές που αγίασαν την Κύπρο

ΜΟΡΦΕΣ  ΠΟΥ  ΑΓΙΑΣΑΝ  ΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ

1 Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός επίσκοπος Αρσινόης
2 Άγιος Ιλαρίων ο Μέγας
3 Άγιος Φιλούμενος
4 Η αγία Ελένη, η ισαπόστολος
5 Η άγια ισαπόστολος και παρθένος Μαριάμνη αδελφή του Αποστόλου Φιλίππου
6 Η αγία Φωτεινή η Κυπριά, η Αγία Φωτού
7 Ιωάννης ο Λαμπαδιστής
8 Μνάσων ο αρχαίος μαθητής
9 Ο άγιος Αναστάσιος
10 Ο άγιος Αρκάδιος
11 Ο άγιος Αυξέντιος
12 Ο άγιος Αυξίβιος
13 Ο άγιος Βαρνάβας ο θαυματουργός της Βάσας Κοιλανίου
14 Ο άγιος Γεννάδιος ή Βηχιανός
15 Ο άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης
16 Ο άγιος Δημητριανός της Ταμασού, ο θαυματουργός
17 Ο άγιος Δημητριανός, επίσκοπος Χυτρών (Κυθρέας)
18 Ο άγιος Διομήδης
19 Ο άγιος Επίκτητος ο θαυματουργός
20 Ο άγιος Επιφάνιος
21 Ο άγιος ευαγγελιστής Μάρκος
22 Ο άγιος Ευλάλιος
23 Ο άγιος Ευφημιανός ο θαυματουργός
24 Ο άγιος Θεόδωρος ο Ταμασεύς
25 Ο άγιος Θύρσος
26 Ο άγιος ιερομάρτυς Ηρακλείδιος
27 Ο άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων
28 Ο άγιος Ιωνάς ο θαυματουργός
29 Ο άγιος Κωνσταντίνος ο Αλαμάνος
30 Ο άγιος Λάζαρος
31 Ο άγιος Μάμας
32 Ο άγιος μάρτυς και ομολογητής Θεόφιλος ο Νέος
33 Ο άγιος μάρτυς Λούκιος
34 Ο άγιος Μίκαλλος
35 Ο άγιος Νόμων
36 Ο άγιος Ονησίφορος
37 Ο άγιος οσιομάρτυς Κόνων
38 Ο άγιος Πανάρετος 
39 Ο άγιος Σπυρίδων ο θαυματουργός
40 Ο άγιος Συνέσιος
41 Ο άγιος Σωζόμενος
42 Ο άγιος Τριφύλλιος
43 Ο άγιος Τύχων
44 Ο άγιος Φίλων 
45 Ο απόστολος Ανδρέας
46 Ο απόστολος Αριστόβουλος
47 Ο απόστολος Βαρνάβας 
48 Ο απόστολος Τυχικός
49 Ο απόστολος Φίλιππος 
50 Ο ιερομάρτυς Ερμογένης ο θαυματουργός
51 Ο ιερομάρτυς Θεόδοτος
52 Ο ιερομάρτυς Φιλωνίδης
53 Ο νεομάρτυς Γεώργιος
54 Ο όσιος Αββακούμ
55 Ο όσιος Ησαΐας
56 Ο όσιος Κενδέας ο θαυματουργός
57 Ο όσιος Κόνων
58 Ο όσιος Κυριακός της Ευρύχου
59 Οι άγιοι Ηλιόφωτοι
60 Οι άγιοι μάρτυρες Αριστοκλής ο πρεσβύτερος, Δημητριανός διάκονος και Αθανάσιος αναγνώστης
61 Οι άγιοι Νεόφυτος, Ιγνάτιος, Προκόπιος και Νείλος, κτίτορες της Ιεράς Μονής Μαχαιρά
62 Ο άγιος Ρηγίνος
63 Ο άγιος Ορέστης
64 Οι όσιοι θεοφόροι πατέρες ημών Βαρνάβας και Ιλαρίων οι θαυματουργοί
65 Πολύδωρος ο νεομάρτυς

ΜΟΡΦΕΣ  ΠΟΥ  ΑΓΙΑΣΑΝ  ΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ

 

ΟΜΑΔΑ: …………………………………………………………………………………………………………………

Α/Α ΑΓΙΟΙ
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65