Κυπριακές παροιμίες

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ!

ΟΜΑΔΑ:..............................................

ΒΑΘΜΟΙ:............................................

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ!

(απαντήσεις)

1 Αθκιασερός παπάς, θάφκει τζαι ζωντανούς.
2 Άλλαξεν ο Μανωλιός τζι έβαλεν τα ρούχα του αλλοιώς.
3 Άμαν εν πάει ο Μωάμεθ εις το βουνό, πάει το βουνό εις τον Μωάμεθ.
4 Αν ήταν η αζούλα πούζα, ήθεν να πουζιάσει ούλος ο κόσμος.
5 Αν κάμει ο Μάρτης δκυο νερά τζαι ο Απρίλης άλλον έναν χαρά σε τζίντον γεωργόν πόσχει πολλά σπαρμένα.
6 Απόν αππέξω του χορού, πολλά τραούθκια ξέρει.
7 Απόν ακούει του γονιού , παρα γονιάς τζιμάτε.
8 Από 'θέλει να πάει στον μύλον, 5 μέρες κοσσινίζει.
9 Απ' ον μπορεί να δέρει το γάρο, δέρνει το σαμάν.
10 ΄Ακουε μεγάλο αμπέλι τζαι πέρνε μιτσί καλάθι.
11 Δώκε θάρρος του χωρκάτη να μπει με τες ποϊνες στο κρεβάτι.
12 Ετσύλισεν το στουπομα τζαι ιβρεν την μαιρισσαν
13 'Ηβρες φαί, φάε, ήβρες ξύλο, φύε.
14 Η απάντηση του πελλού εν η σιωπή.
15 Η νύφη αντα να γενηθεί της πεθεράς ημιάζει.
16 Επίεν ο φτωχός να αρμαστεί τζαι μίτσιανε η νύχτα.
17 Καλός καλός ο σιοίρος μας, μα εφκέιν χαλαζιάρης.
18 Τον Μάρτη ξύλα φύλαε μεν κάψεις τα παλλούτζια.
19 Μεγάλον βούκκον φάε, μεγάλον λόον μεν πεις.
20 Με τον συγγενή σου φάε πιε τζιαι αλίσιι βερίσιι μεν κάμεις...
21 Ο κάττος τζι αν εγέρασεν τα νύσια που 'σιεν έσιει.
22 Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει τζαι τα λία.
23 Όπου λαλούν πολλοί πετεινοί, αρκεί να ξημερώσει.
24 Ούλοι λέσιν τζαι πολέσιν, τζι ο στραός τζι που πονεί.
25 Πέρα βρέχχει, στην Καραμανιά χχιονίζει.
26 Πέψε τον πελλόν τζαι λάμνε ταπισόν του.
27 Πόθεν είσαι θκιέ; Κουτσιά εμαήρεψα.
28 Ρίφκε αβκά πας τον τοίχον.
29 Σσύλλον πλύννεις, σσύλλον λούσεις, πάλε σσυλιές μυρίζει.
30 Σσύλλος που λάσει εν δακάνει.
31 Στην ανερκάν φελά τζαι το χαλάζιν.
32 Τζείνος που ρέσσει τζαι εν λαλεί με γεια σου με καλώστον στο παναϊρι έπαρτον τζαι όσα σου δώκουν δώστον.
33 Τζιλούν το αφκό με την μαναβέλα.
34 Το γινάτι φκάλει αμάτι.
35 Το σσυλλί σου τζαι το παιδί σου όπως το μάθεις.
36 Φακκούν του παπά με τα πρόσφορα.
37 Το λαμπρόν τζει που πέφτει κρούζει.
38 Σταφύλιν φάε τζι αμπέλιν μεν ρωτάς.
39 Ήβρες το σύκο σήκωστο, πριν το σηκώσει άλλος.
40 Ο νούρος του σιύλλου εν ισσιώννει.
41 Όπου φτωχός τζ' η μοίρα του
42 Ο γάρος ο οκνιάρης εν τζαι βαρυγομαρκάρης.
43 Η Γλώσσα κόκκαλα δεν έσσιη τζιέ κόκκαλα τσακκίζει.
44 Έπαρτον εις τον γάμο σου να σου πεί τζαι του χρόνου.
45 Ένας παπάς δκυό εκκλησιές της μιας γελά της.
46 Εγώ στραώνω τζαι πουλώ τζαι εσύ άμπλεπε τζαι γόραζε.
47 Απ΄όν έσιει νούν έσιει πόθκια.
48 Aπόν αντρέπεται, ο κόσμος εν δικός του.
49 Άλλα 'ν' τ' αμμάδκια του λαού τζι άλλα του κουκουφκιάου, τζιαι άλλα εν του αλουπού που κάμνει πάου πάου.
50 Απού σοθκιάζει τριάντα θκυό τζαι ξοθκιάζει τράντα εν νοικοτζύρης πάντα. Απου ξοθκιάζει τριάντα θκυό αλλά σοθκιάζει τράντα, στη φυλακή τον παίρνουσι τζαι εν του διούν αμάντα.