Γνωρίζω τα εκκλησιαστικά αντικείμενα

Παιχνίδι

«Γνωρίζω τα εκκλησιαστικά αντικείμενα»

(εικόνες)

Α ΤΡΟΠΟΣ:

Στο παιχνίδι αυτό προβάλλεται η εικόνα με τα εκκλησιαστικά αντικείμενα στα παιδιά για λίγα λεπτά και αυτά καλούνται να καταγράψουν πόσα και ποια ήταν τα διαφορετικά αντικείμενα που εντόπισαν.

Β ΤΡΟΠΟΣ:

Μπορεί να παιχτεί ακόμα και με φωτογραφίες  στο χώρο της κατασκήνωσης. Τοποθετούνται από την αρχή οι εικόνες με τα εκκλησιαστικά αντικείμενα σε διάφορα σημεία της κατασκήνωσης και τα παιδιά καλούνται σε καθορισμένο χρόνο να βρουν και να καταγράψουν τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στις εικόνες.

Γ ΤΡΟΠΟΣ:

Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί και στην τραπεζαρία με την παρουσίαση του powerpoint με τις εικόνες των εκκλησιαστικών αντικειμένων. Το κάθε slide παραμένει για 3 δευτερόλεπτα και τα παιδιά θα πρέπει να καταγράψουν τις εικόνες που παρουσιάζονται με το σωστό τους όνομα.

 

 

 1. Κεριά
 2. Ευαγγέλιο
 3. Στασίδια – σκάμνοι
 4. Σταυρός
 5. Καντήλι
 6. Πολυέλαιος
 7. Άγιο Ποτήριο
 8. Θυμιατό
 9. Τέμπλο
 10. Δικεροτρίκηρα (Κηροπήγιο)
 11. Εξαπτέρυγα
 12. Αστερίσκος
 13. Λαβίδα
 14. Άρτος
 15. Λόγχη
 16. Εικόνα
 17. Παγκάρι
 18. Άμβωνας
 19. Καμπάνα
 20. Ψαλτήρι
 21. Αγία Τράπεζα
 22. Ζέον
 23. Αρτοφόριο
 24. Κατσίο
 25. Λειψανοθήκη
 26. Απλίκα
 27. Κηροπήγιο
 28. Μυροδοχείο
 29. Κολυμβήθρα
 30. Δίσκος
 31. Ραντιστήρι
 32. Φανάρι περιφοράς
 33. Σταυρός Αγιασμού
 34. Ποιμαντορική ράβδος
 35. Χερνιβόξεστο
 36. Μανουάλι
 37. Βάση Ευαγγελίου
 38. Κρασί Θείας Κοινωνίας (Ανάμα)
 39. Δεσποτικός θρόνος
 40. Επιτάφιος περιφοράς
 41. Προσκυνητάρι
 42. Αρτοφόριο φορητό
 43. Αντιδωροθήκη
 44. Σφραγίδα
 45. Κάλυμμα Αγίας Τράπεζας
 46. Ιερατικό Άμφιο
 47. Επιγονάτιο
 48. Επιτάφιος Θρήνος
 49. Αρχιερατικά Άμφια
 50. Ωμοφόριο - Επιτραχήλιο
 51. Αρχιερατική Μίτρα
 52. Λάβαρο
 53. Ειλητό
 54. Καλύμματα Αγίου Ποτηρίου
 55. Μάχτρο
 56. Επιμανίκια
 57. Καλυμμαύχι
 58. Ράσο - Αντερί
 59. Πόλος Άμφιου
 60. Αέρας

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ: ……………………………………

α/α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ α/α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1   31  
2   32  
3   33  
4   34  
5   35  
6   36  
7   37  
8   38  
9   39  
10   40  
11   41  
12   42  
13   43  
14   44  
15   45  
16   46  
17   47  
18   48  
19   49  
20   50  
21   51  
22   52  
23   53  
24   54  
25   55  
26   56  
27   57  
28   58  
29   59  
30   60  

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ   ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΙΚΟΝΑ: Αντικείμενα που βρίσκουμε σε μια εκκλησία

α/α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ α/α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1 Κεριά 31 Ραντιστήρι
2 Ευαγγέλιο 32 Φανάρι περιφοράς
3 Στασίδια – σκάμνοι 33 Σταυρός Αγιασμού
4 Σταυρός 34 Ποιμαντορική ράβδος
5 Καντήλι 35 Χερνιβόξεστο
6 Πολυέλαιος 36 Μανουάλι
7 Άγιο Ποτήριο 37 Βάση Ευαγγελίου
8 Θυμιατό 38 Κρασί Θείας Κοινωνίας (Ανάμα)
9 Τέμπλο 39 Δεσποτικός θρόνος
10 Δικεροτρίκηρα (Κηροπήγιο) 40 Επιτάφιος περιφοράς
11 Εξαπτέρυγα 41 Προσκυνητάρι
12 Αστερίσκος 42 Αρτοφόριο φορητό
13 Λαβίδα 43 Αντιδωροθήκη
14 Άρτος 44 Σφραγίδα
15 Λόγχη 45 Κάλυμμα Αγίας Τράπεζας
16 Εικόνα 46 Ιερατικό Άμφιο
17 Παγκάρι 47 Επιγονάτιο
18 Άμβωνας 48 Επιτάφιος Θρήνος
19 Καμπάνα 49 Αρχιερατικά Άμφια
20 Ψαλτήρι 50 Ωμοφόριο - Επιτραχήλιο
21 Αγία Τράπεζα 51 Αρχιερατική Μίτρα
22 Ζέον 52 Λάβαρο
23 Αρτοφόριο 53 Ειλητό
24 Κατσίο 54 Καλύμματα Αγίου Ποτηρίου
25 Λειψανοθήκη 55 Μάχτρο
26 Απλίκα 56 Επιμανίκια
27 Κηροπήγιο 57 Καλυμμαύχι
28 Μυροδοχείο 58 Ράσο - Αντερί
29 Κολυμβήθρα 59 Πόλος Άμφιου
30 Δίσκος 60 Αέρας