Από την εποχή της εικόνας στην εικονική πραγματικότητα:Αναζητώντας μια ασκητική στο χώρο διαδικτύου