Κορίτσια Γυμνασίου/Λυκείου 2019 - Ευλογημένη Οικογένεια: Κατ' Οίκον Εκκλησία

Κορίτσια Γυμνασίου Λυκείου 2018 - Ευλογημένη Ρωμηοσύνη, Ορθόδοξος Πολιτισμός

Κορίτσια Γυμνασίου/Λυκείου 2017 - Πολιτεία Αγγέλων

Κορίτσια Γυμνασίου - Λυκειου 2016