Κατασκήνωση: Κορίτσια Δημοτικού

Ημερομηνίες κατασκηνωτικών περιόδων 2019

Οι ημερομηνίες των κατασκηνώσεων για το 2019 είναι οι εξής:

1. 21 Ιουνίου - 23 Ιουνίου: Τριήμερο γυναικών 

2. 28 Ιουνίου - 3 Ιουλίου:   Κορίτσια Γ΄ Δημοτικού μέχρι Στ΄ Δημοτικού

3. 5 Ιουλίου - 14 Ιουλίου:   Κορίτσια Α΄ Γυμνασίου μέχρι Γ΄ Λυκείου

4. 16 Ιουλίου - 25 Ιουλίου: Αγόρια Β΄ Γυμνασίου μέχρι Γ΄ Λυκείου

5. 26 Ιουλίου - 31 Ιουλίου: Αγόρια Δ΄ Δημοτικού μέχρι Α΄ Γυμνασίου

6. 3 Αυγούστου - 6 Αυγούστου: Τριήμερο νέων

Εκτύπωση

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.