Κατασκήνωση: Κορίτσια Δημοτικού

Ημερομηνίες κατασκηνωτικών περιόδων 2022

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ

 

Περίοδοι Λειτουργίας Κατασκήνωσης 
ΦΙΛΑΝΙ 2022

 

Κορίτσια:

29 Ιουνίου  (Τετάρτη) – 5 Ιουλίου (Τρίτη) : 

B', Γ' Γυμνασίου και Λύκειο

 

7 Ιουλίου  (Πέμπτη) – 12 Ιουλίου (Τρίτη): 

Δ', Ε' και Στ' τάξης Δημοτικού και Α' Γυμνασίου

 

Αγόρια:

14 Ιουλίου (Πέμπτη) – 20 Ιουλίου (Τετάρτη):

Β', Γ' Γυμνασίου και Λύκειο 

 

21 Ιουλίου  (Πέμπτη) – 26 Ιουλίου (Τρίτη): 

Δ', Ε' και Στ' τάξη Δημοτικού και Α' Γυμνασίου

 

Νέοι

28 Ιουλίου (Πέμπτη) - 31 Ιουλίου (Κυριακή)      

Εκτύπωση

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.