Ημερομηνίες κατασκηνωτικών περιόδων 2018

Οι ημερομηνίες των κατασκηνώσεων για το 2018 είναι οι εξής:

1. 22 Ιουνίου - 24 Ιουνίου: Τριήμερο γυναικών 

2. 29 Ιουνίου - 8 Ιουλίου:   Κορίτσια Α΄ Γυμνασίου μέχρι Γ΄ Λυκείου

3. 9 Ιουλίου - 15 Ιουλίου:   Κορίτσια Γ΄ Δημοτικού μέχρι Στ΄ Δημοτικού

4. 16 Ιουλίου - 22 Ιουλίου: Αγόρια Δ΄ Δημοτικού μέχρι Α΄ Γυμνασίου

5. 23 Ιουλίου - 1η Αυγούστου: Αγόρια Β΄ Γυμνασίου μέχρι Γ΄ Λυκείου

6. 3 Αυγούστου - 6 Αυγούστου: Τριήμερο νέων

Εκτύπωση